“WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA”

z siedzibą w Andrychowie przy ul. Batorego nr 35a, 34–120 Andrychów, ujawniona w rejestrze przedsiębiorców
pod nr. 0000040177. Dokumentacja Spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego – 2.748.969,00 zł

Siedziba firmy
ul. Batorego 35 a
34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33/ 873 41 51
fax +48 33/ 873 41 53
e-mail: kontakt@wosana.pl
Punkt Obsługi Klienta
ul. Batorego 35 a
4-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33/ 873 41 24
+48 33/ 873 41 11
fax +48 33/ 873 41 39
e-mail: pokandrychow@wosana.pl
Dział Handlowy
ul. Batorego 35 a
34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 873 41 51
fax +48 33 873 41 53
e-mail: handel@wosana.pl